Dátum: 4. 2. 2019, pred piatimi rokmi

Dňa 31. 1. 2019 ukončila svoj pracovný pomer na TU PaedDr. Danica Gondová, PhD., aby si mohla užívať plne zaslúžený dôchodok. Pri tejto príležitosti by sme chceli pani doktorke poďakovať nielen za prácu, ktorú vykonala počas svojho 17­‑mesačného pôsobenia na KAJL, ale za všetko, čo urobila pre rozvoj slovenskej didaktiky angličtiny.

Je spoluautorkou učebníc Oxford Exam Excellence, 2006; Oxford Maturita Preparation Tests, 2008; Solution (2012 – 2014) a New Headway (2012 – 2014), autorkou série vysokoškolských učebníc Taking first steps in teaching English otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (Žilinská univerzita), propagátorkou metodiky CLIL (Aktívne učenie sa žiakov v CLIL­‑e, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 2013; CLIL – integrované vyučovanie obsahu a jazyka, 2013) a autorkou početných metodických príručiek ako napr. Od gramatiky k hovoreniu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (2013).

Ako medzinárodne uznávaná didaktička angličtiny (dlhodobo pôsobí ako senior researcher pre Oxford University Press, UK) vyučovala na KAJL didaktické predmety a predmety na rozvoj komunikačných zručností študentov. Zároveň bola katedrovou koordinátorkou pre atestačné skúšky a kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

Pani doktorka Gondová nám bude na katedre chýbať pre svoju tvorivosť, pracovitosť, úprimnosť a oduševnené presadzovanie toho, ako má vyzerať príprava učiteľov angličtiny a čo je ich profesionálnym poslaním. Veríme však, že sa odchodom pani doktorky do dôchodku úplne neodcudzíme a budeme môcť s jej skúsenosťami a expertnosťou naďalej počítať pri organizovaní vedeckých podujatí a zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Pani doktorke želáme do dôchodku veľa zdravia a oddychu, rodinnej pohody a radosti z vnúčat!

  pracovníci KAJL

 
  

obrázok