Dátum: 1. 2. 2019, pred piatimi rokmi

Centrum ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave 
v spolupráci 
s Katedrou anglického jazyka a literatúry PdF TU 
otvára v akademickom roku 2019/2020

kurz kontinuálneho vzdelávania učiteľov

Implementácia metodiky CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) 
a bilingválneho vzdelávania na sekundárnom stupni 
(ISCED 2, ISCED 3)

 

Termín podávania prihlášok: 30. 6. 2019
Termín zápisu do kurzu: 30. 8. 2019
Termín začiatku štúdia: 30. 8. 2019
Dĺžka štúdia: 60 hodín
Počet priznaných kreditov: 14 kreditov
Cena: 250 €

 

Organizácia štúdia: Ide o kurz kontinuálneho vzdelávania učiteľov v kombinovanej forme (kombinuje sa kontaktné a dištančné vzdelávanie formou e‑learningu v Moodli). Z celkových 60 hodín štúdia je 40 hodín kontaktnej výučby (5 dní po 8 hodín) a 20 hodín v dištančnej forme (e‑learning). Kontaktná výučba a záverečná skúška je organizovaná počas letných, jesenných a jarných prázdnin (30. – 31. 8. 2019, 30. – 31. 10. 2019, 31. 1. – 1. 2. 2020).

 

Poznámka: Na otvorenie štúdia je potrebný minimálny počet 12 účastníkov.

 

Bližšie informácie o ponuke a podmienkach štúdia: CĎV TU 
Bc. Anna Sokolovičová.
 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Kurz kontinuálneho vzdelávania sa na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave organizuje na základe rozhodnutia o akreditácii č. 1885/2018­‑KV. Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie (podľa § 39 zákona č. 317/2009 Z. z.). Platnosť akreditácie je do: 31. 12. 2023.