Dátum: 5. 11. 2018, pred niekoľkými rokmi

obrázok Trnavská univerzita v Trnave 
Pedagogická fakulta 
Katedra anglického jazyka a literatúry
obrázok

Národné literatúry v 21. storočí, 
odborné kolokvium, 9. 11. 2018 
(Dekanát PdF TU, Priemyselná 4)

Program:

10:00 Úvod
10:15 – 11:00 Literatúra a kultúra Slovákov v USA: História a súčasnosť 
(Diana Židová – Univerzita Konštantína Filozofa)
11:00 – 11:30 Imagológia a koncept národnej literatúry 
(Anton Pokrivčák – Trnavská univerzita)
11:30 – 12:00 Tvorba Jaroslavy Blažkovej v časopriestorových súvislostiach 
(Gabriela Magalová – Trnavská univerzita)
12:00 – 13:30 Obed (jedáleň PdF)
13:30 – 14:00 Crossing Borders through Translation 
(Ľudmila Pánisová – Univerzita Konštantína Filozofa)
14:00 – 14:30 A Century of Arab American Literature: From Arab to American Nahda 
(Zuzana Tabačková – Univerzita Konštantína Filozofa)
14:30 – 15:00 The Depiction of “Paki bashing” in Hanif Kureishi’s The Buddha of Suburbia 
(Dagmar Blight – Trnavská univerzita)
15:00 – 15:30 Nové metody ve výzkumu literární paměti: analytický koncept „kulturních světů“ v systému národní literatury 
(Miloš Zelenka – Jihočeská univerzita České Budějovice)
15:30 Záver