Dátum: 3. 2. 2018, pred niekoľkými rokmi

obrázokobrázokobrázokobrázok

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU v spolupráci s CK Školní zájezdy organizuje pre študentov a zamestnancov TU 8­‑dňovú literárno­‑kultúrnu exkurziu.

 

Termín exkurzie: 29. 9. – 6. 10. 2018
Termín prihlásenia: 22. 2. 2018 u Mgr. Michala Bodoríka, PhD., KAJL PdF, adresa elektronickej pošty
Trasa: Trnava – Canterbury – Edinburgh – hrad Stirling – York – Londýn – Trnava
Cena: 445 € vrátane dopravy, ubytovania, celodennej stravy a poistenia.
  Zmluvu podpisuje účastník s CK.
  Konkrétne podmienky zájazdu (napr. vstupy, ubytovanie v hoteli) si dohodne účastník priamo s CK.
  Platbu realizuje účastník priamo u CK v troch splátkach:
  1. platba: 80 € do 28. 2. 2018 
2. platba: 180 € + 13 € vstupy do 20. 4. 2018 
3. platba: 185 € do 20. 6. 2018
Program:
 
  • ikonaVstupy do pamiatok nie sú zahrnuté v cene zájazdu, účastník sa môže individuálne rozhodnúť, či a ktoré pamiatky chce navštíviť Vstupenky zabezpečuje CK na základe zmluvy o zájazde a ich celková cena je max. 50 € pozri rozpisy v prílohe)
Ubytovanie: V rodinách (v cene zájazdu).
  Je možné požiadať o alternatívu ubytovania v hoteli, penzióne alebo B&B (zabezpečí CK alebo individuálne) a rozdiel v cene ubytovania doplatiť individuálne v CK.
Stravovanie: Účastníkom, ktorí budú ubytovaní v rodinách zabezpečuje celodennú stravu rodina (raňajky a teplá večera doma, obed v balíčku).
  Účastníci s alternatívnym ubytovaním (hotel, penzión, B&B) si zabezpečujú stravu individuálne.
Doprava: Luxusným autobusom (v cene zájazdu).

 

Upozornenia:

Ďalšie informácie: Mgr. Michal Bodorík, PhD., KAJL PdF (adresa elektronickej pošty).

Počet účastníkov exkurzie je limitovaný na 40 (podľa pravidla „kto skôr príde“…).

Na zájazd sa môžu prihlásiť aj študenti (vek nad 18 rokov) z iných stredných škôl a univerzít.

Pracovníci TU môžu na zájazd prihlásiť aj svojich rodinných príslušníkov.

V prípade Vášho záujmu sa záväzne prihláste e‑mailom u Mgr. Bodoríka, PhD. do 22. 2. 2018.

Ďalšie informácie budeme priebežne poskytovať len prihláseným účastníkom.

Dúfame, že Vás naša ponuka osloví.