Dátum: 15. 12. 2017, pred niekoľkými rokmi

Úspešná vedecká monografia Teaching of National Languages in the V4 Countries (editori: Marek Pieniążek & Stanislav Štěpáník & Praha : Karlova Univerzita, 2016), ktorá ako jediná svojho druhu mapuje a komparuje súčasnú situáciu vo vyučovaní národných jazykov (poľštiny, maďarčiny, češtiny a slovenčiny) a prislúchajúcich literatúr v krajinách V4 a na ktorej sa autorsky podieľali aj pracovníci Katedry anglického jazyka a literatúry PdF TU (prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.), bola sprístupnená online v režime open­‑access ikonatu. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

(Poznámka: V prípade potreby môžete prevziať kópiu monografie z našich stránok ikonatu. 1,10 MB (1,05 MiB), 15. 12. 2017)