Dátum: 8. 12. 2017, pred niekoľkými rokmi

obrázok obrázok obrázok

 

V roku 2017 vydalo vydavateľstvo Oxford University Press otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) už 3. vydanie mimoriadne úspešnej série učebníc anglického jazyka Solutions, otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) na tvorbe ktorej sa spoluautorsky podieľala aj PaedDr. Danica Gondová, PhD., pracovníčka Katedry anglického jazyka a literatúry. Dr. Gondová je autorkou samostatnej časti Maturita Skills Trainer, ktorá postupne pripraví študentov na slovenskú maturitnú skúšku so stratégiami testovania používanými na Slovensku.