Dátum: 10. 9. 2021, pred tromi rokmi

obrázok

obrázok

5. októbra 2021

Trnavská univerzita v Trnave

obrázok

Zábavné aktivity, interaktívne hry, výstavy literatúry, praktické ukážky učebných materiálov, 
programov a aplikácií pre jazykové vzdelávanie.

webová stránka podujatia otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Súčasťou osláv je aj medzinárodná hybridná (prezenčne aj online) vedecká konferencia

Výzvy 2021: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?

webová stránka konferencie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

 

Oslavy EDJ a konferencia Výzvy 2021 sa realizujú ako súčasť nasledujúcich projektov:

  • KEGA 001TTU­‑4/2019: Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte,
  • VEGA 1/0262/21: Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní,
  • KEGA 019TTU­‑4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do výučby a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov,
  • VEGA 2/0035/21: Facilitácia transferu rozvoja kritického myslenia do cudzojazyčného vzdelávania.

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Doková, KAJL PdF Trnavská univerzita, Priemyselná 4, Trnava, adresa elektronickej pošty.

Lokality:

obrázok

  1. Hlavná budova Trnavskej univerzity na Hornopotočnej ulici, konkrétne plocha pred hlavným vchodom, vstup a foyer (na mape ako Trnavská univerzita).
  2. Univerzitný parčík
  3. Malý Berlín
  4. budova Pedagogickej fakulty TU – nie je na mape, budova na Priemyselnej 4 (relaxačná zóna na prízemí, učebne podľa programu sekcií)

Umiestnenie stánkov v priestoroch 2 a 3 odporúčame tým, ktorí chcú zapojiť okoloidúcu verejnosť a/alebo budú potrebovať viac miesta, napr. na pohybové hry. V prípade nepriaznivého počasia budú tieto stánky presunuté do budovy Trnavskej univerzity.


Termíny:

5. 10. 2021 9:30 – 14:00 Malý Berlín (Štefánikova 4)
  9:30 – 14:30 hlavná budova TU (Hornopotočná 23)
  8:30 – 14:30 PdF TU (Priemyselná 4)
6. 10. 2021 9:30 – 14:30 PdF TU (Priemyselná 4)
7. 10. 2021 9:30 – 14:30 PdF TU (Priemyselná 4)

V prípade zhoršenia pandemickej situácie budeme priebežne o nevyhnutných zmenách v organizácii informovať účastníkov aj vystavovateľov prostredníctvom webovej stránky podujatia. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

obrázok

Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Doková, KAJL PdF Trnavská univerzita, Priemyselná 4, Trnava, adresa elektronickej pošty.