Dátum: 7. 12. 2022, minulý rok

Zápisnica z ukončenia volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, uskutočnených v dňoch 6. – 7. 12. 2022

Volebná komisia konštatuje, že vyhodnotila voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU v Trnave a zverejňuje tieto výsledky:

 

Zamestnanecká časť:

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 101 oprávnených voličov.

Na voľbách do AS PdF TU sa zúčastnilo 61 oprávnených voličov. Platných bolo 61 hlasovacích lístkov.

Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 1. Silvia Pokrivčáková, prof., PaedDr., PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry, 50 hlasov,
 2. Andrej Rajský, doc., PhDr., PhD., univer. prof., Katedra pedagogických štúdií, 40 hlasov,
 3. Alfréd Trnka, prof., RNDr., PhD., Katedra biológie, 37 hlasov,
 4. Dušan Holý, doc., RNDr., Csc., univer. prof., Katedra matematiky a informatiky, 36 hlasov,
 5. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., univer. doc., Katedra školskej pedagogiky, 32 hlasov,
 6. Vladimír Frišták, RNDr., PhD., univer. doc., Katedra chémie, 31 hlasov,
 7. Viera Lagerová, PaedDr, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry, 28 hlasov,
 8. Roman Gajdoš, Mgr., MgA., PhD., univer. doc., Katedra pedagogiky výtvarného umenia, 24 hlasov,
 9. Jana Fúsková, Mgr., PhD., Katedra školskej pedagogiky, 18 hlasov.

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že do zamestnaneckej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení:

 1. Silvia Pokrivčáková, prof., PaedDr., PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry,
 2. Andrej Rajský, doc., PhDr., PhD., univer. prof., Katedra pedagogických štúdií,
 3. Alfréd Trnka, prof., RNDr., PhD., Katedra biológie,
 4. Dušan Holý, doc., RNDr., Csc., univer. prof., Katedra matematiky a informatiky,
 5. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., univer. doc., Katedra školskej pedagogiky,
 6. Vladimír Frišták, RNDr., PhD., univer. doc., Katedra chémie,
 7. Viera Lagerová, PaedDr, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry.

 

Študentská časť:

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 1499 oprávnených voličov.

Na voľbách do AS PdF TU sa zúčastnilo 63 oprávnených voličov. Platných bolo 63 hlasovacích lístkov.

Po spočítaní platných hlasovacích lístkov volebná komisia konštatuje nasledujúce poradie kandidátov:

 1. Alexandra Lengyelová, Mgr., 3. st. štúdia, 2. ročník, pedagogika, 39 hlasov,
 2. Samuel Kosmál, 1. st. štúdia, 3. ročník, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 36 hlasov,
 3. Annamária Adamčíková, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, pedagogika, 26 hlasov,
 4. Jana Urbanová, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, teória prírodovedného vzdelávania, 20 hlasov,
 5. Simona Zákopčanová, 1. st. štúdia, 1. ročník, predškolská a elementárna pedagogika, 15 hlasov,
 6. Viktória Bunčáková, 1. st. štúdia, 1. ročník, predškolská a elementárna pedagogika, 6 hlasov.

 

Na základe poradia kandidátov komisia ďalej konštatuje, že vo voľbách do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave boli zvolení:

 1. Alexandra Lengyelová, Mgr., 3. st. štúdia, 2. ročník, pedagogika,
 2. Samuel Kosmál, 1. st. štúdia, 3. ročník, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,
 3. Annamária Adamčíková, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, pedagogika,
 4. Jana Urbanová, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, teória prírodovedného vzdelávania.

 

V Trnave 7. 12. 2022

 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – predsedníčka,

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. – členka,

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen,

Mgr. Patrik Miskovics – člen,

Bc. Júlia Juríková – členka.