Dátum: 31. 3. 2023, minulý rok

obrázok 
  
Akademický senát 
  
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU

 

Podľa § 16 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu TU v Trnave.

Voľby sa uskutočnia v dňoch

2. – 4. mája 2023 v čase od 10:00 do 14:00 h

v zasadačke dekanky PdF TU na 2. poschodí.

Trnava 31. 3. 2023 doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
predseda AS PdF TU