Dátum: 3. 4. 2023, minulý rok

obrázok 
  
Akademický senát 
  
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


Vymenovanie volebnej komisie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU

 

Podľa § 16 ods. 4 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave vymenúvam predsedu a členov volebnej komisie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu TU v Trnave, ktoré sa uskutočnia v dňoch 2. – 4. mája 2023 od 10:00 do 14:00 hod, v tomto zložení:

 

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc., univ. prof. – predseda, 
Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – členka, 
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen, 
Mgr. Alexandra Lengyelová – členka, 
Bc. Michaela Tejbusová – členka.

Trnava 3. 4. 2023 doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. 
predseda AS PdF TU