Dátum: 3. 9. 2021, pred tromi rokmi

obrázok 
  
Akademický senát 
  
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave


  
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU 
 

V zmysle § 5 a § 15 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlasujem doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Voľby sa uskutočnia v dňoch 4. a 5. októbra 2021 v čase od 10,00 do 13,00 h v zasadačke dekana Pedagogickej fakulty TU na 2. poschodí (v prípade nepriaznivej epidemickej situácie a karanténnych opatrení bude členov akademickej obce o postupe volieb informovať volebná komisia).

Trnava 3. 9. 2021 doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
  predseda AS PdF TU