Funkcia a stavba kostí
Funkcie kostry:
  • pohyb organizmu, spoločne so svalmi
  • opora mäkkých častí tela
  • zásobáreň minerálnych látok
Povrch kostí je tvorený okosticou, väzivovou blanou, ktorá je bohato zásobená cievami a nervami a zásobuje kosť. Na spodnej časti okostice sú aktívne kostné bunky, vďaka ktorým môže kosť hrubnúť.

Kosť je tvorená:
  • kostné tkanivo (obsahuje veľké množstvo anorganických a organických látok, kostné bunky belavej farby)
  • kostná dreň (obsahuje krvotvorné tkanivo červenej farby, schopnosť krvotvorby vo všetkých kostiach sa obmedzuje len na deti, ale postupne ako starneme, sa táto schopnosť stráca a obmedzuje sa na krátke a ploché kosti, do kostnej drene sa neustále ukladajú kvapôčky tuku a schopnosť krvotvorby postupne klesá). Kostná dreň v tele dospelého človeka váži 2,6 kg
Kosti delíme na:
dlhé kosti (napr. stehenná), ploché kosti (napr. rebrá), krátke kosti (napr. stavce, články prstov).
Rozdelenie kostry:
  • osová kostra (chrbtica)
  • kostra lebky
  • kostra končatín
K tejto kapitole sa vzťahujú ďalšie časti tejto elektronickej učebnice s názvami: Osová kostra, Kostra končatín, Kostra končatín.