Multimédiá a internet – teória, 1. časť

Roman Horváth, Milan Štrbo


Dokument na prevzatie vo formáte PDF
(verzia určená na tlač – 6,24 MB / 5,96 MiB).

© 2015, Katedra matematiky a informatiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto učebnice nesmie byť v akejkoľvek forme
publikovaná ani kopírovaná bez písomného súhlasu vydavateľa.