Súbor multimediálnych pomôcok


 

http://vczv.truni.sk/

 

Mária Martinkovičová, Ján Reguli

Aditíva v potravinách – nevyhnutnosť alebo hrozba?

ISBN 80-8082-082-1

Milan Melicherčík, Danica Melicherčíková

Chemické prvky v ľudskom organizme   

ISBN 80-8082-083-X

Mária Ganajová

Chémia v kuchyni   

ISBN 80-8082-080-5

 

Chémia vybraných potravín I., Chémia vybraných potravín II. 

ISBN 80-8082-081-3

 

 

Copyright © 2006 Trnavská univerzita v Trnave. Všetky práva vyhradené.

 

 

Súbor multimediálnych pomôcok bol vydaný v rámci riešenia štátnej úlohy výskumu a vývoja Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní spolu s publikáciou

HELD, Ľ. a kol. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. Bratislava : TYPI, 2006. ISBN 80-8082-077-5

a filmom

RUSINKOVÁ, J. Vraždiaci návyk fajčenie. Bratislava : ANIMFILM, 2006.

 

Publikácia, film aj multimediálne pomôcky sú distribuované na všetky základné a stredné školy.