V ľudskom organizme sa za normálnych okolností udržuje rovnováha medzi príjmom a stratou železa. Nedostatok železa v organizme nastane vtedy, ak veľkosť strát alebo utilizácie prevyšuje prísun. Aj malý nedostatok železa v organizme znižuje fyzickú výkonnosť. Typickými príznakmi sú sústavná únava, poruchy sústredenia, vyčerpanosť, nechutenstvo, narušenie koncentrácie. Prejavuje sa aj bledou pokožkou, lámavosťou nechtov a vlasov, ako aj vypadávaním vlasov. Je to zapríčinené nedostatkom železa pre enzýmy zodpovedné za oxidatívnu fosforyláciu. Prejavuje sa to zvýšenou tvorbou kyseliny mliečnej vo svaloch.

Deficit železa môže ovplyvniť aj schopnosť udržiavať telesnú teplotu pri chladnom strese (zimnicu) a náchylnosť k infekciám. Deficit železa v organizme oslabuje imunitný systém, znižovaním syntézy bielkovín, DNA a RNA v tkanivách.

U detí postihnutých nedostatkom železa spôsobuje zhoršenie neurologického a intelektuálneho rozvoja, zlú odpoveď na senzorické podnety, zaostávanie vývoja správania a vyspievania aj bez anémie. Na základe dlhodobých sledovaní možno konštatovať, že poškodenie nervových funkcií môže byť iba čiastočne reverzibilné.

Deficit železa pre organizmus je veľmi škodlivý, vyskytuje sa v rôznych stupňoch:

Ako zisťujú mnohé prieskumy vo svete aj u nás, anémiou z nedostatku železa trpia rôzne vekové kategórie obyvateľstva v rozvojových i ekonomicky vyspelých krajinách. Najviac postihnuté sú malé deti, dospievajúce dievčatá, gravidné ženy, ale aj starí ľudia. V najmladšom veku do 6 rokov trpí u nás anémiou 8,8 % detí, v USA 7 %, v Číne 8,7 %. U dospievajúcej mládeže do veku 14 rokov bola anémia zistená až u 12 % populácie. Ale detí s latentným nedostatkom železa v organizme je oveľa viac, uvádza sa, že v USA je to až 45 % detí. U nás sa v súčasnosti uvádza výskyt anémie vo vekovej kategórii nad 15 rokov u žien v priemere 4,1 % a u mužov iba 0,19 %.

Príčiny nedostatku železa v ľudskom organizme môžu byť rôzne:

  1. Zvýšená utilizácia železa – obdobie rýchleho rastu v postnatálnom a adolescentnom období.
  2. Fyziologické straty železa – menštruácia, gravidita.
  3. Patologické straty železa – gastroitestinálna alebo genitouretárne krvácanie, intravaskulárna hemolýza.
  4. Znížený príjem železa – strava bohatá na inhibítory absorpcie (veľa vlákniny, málo mäsa a pod.).

Mnohé výskumy poukazujú na to, že zvýšená fyzická aktivita, výkonnostný a vrcholový šport prispievajú k vzniku sideropenickej anémii. Hovorí sa o “športovej anémii”, “anémii atlétov”, “anémii bežcov”. Ak sa sideropenická anémia objaví u tehotnej ženy v dôsledku obmedzeného transportu kyslíka k plodu, u dieťaťa vzniká chronická hypoxia. Pri ťažkej anémii sa zvyšuje riziko predčasného pôrodu a znižuje sa pôrodná hmotnosť novonarodencov. Len 25 % žien v období tehotenstva netrpí nedostatkom železa. Anémia vyvoláva päťkrát častejšie predčasný pôrod a riziko narodenia mŕtveho plodu je až šesťkrát vyššia.

Nedostatok železa sa objavuje aj pri dialyzačnom liečení.