Železo patrí medzi tie minerálne látky, ktoré sú v ľudskom organizme potrebné už v prenatálnom období. Pri narodení je celkové množstvo železa v organizme 75 mg⋅kg−1 a v ďalších fázach vývoja klesá. Po pol roku celkové množstvo železa je 37 mg⋅kg−1. V tele dospelého človeka sa nachádza 3 – 5 g železa. Železo je v ľudskom organizme viazané na proteíny (hémové aj nehémové). Hémové proteíny zabezpečujú transport kyslíka (hemoglobín, myoglobín), prenos elektrónov (cytochrómy). Železo sa nachádza aj v niektorých enzýmoch, ktorých súčasťou je hém (napr. peroxidáza, kataláza). Medzi nehémové proteíny, na ktoré sa v organizme viaže železo, zaraďujeme najmä transferín, feritín a oxidoredukčné enzýmy, ktoré majú železo vo svojom aktívnom centre.

V ľudskom organizme je 65 % železa viazaného v molekulách hemoglobínu, 8 % v myoglobíne, približne 24 % vo feritíne a veľmi malé množstvo v transferíne (0,1 %) a niektorých enzýmoch (2 %).

V zdravom ľudskom organizme je aj zásoba železa, asi 24 % z celkového množstva v organizme. Zásobné železo je viazané na feritín, ktorý sa nachádza v každej bunke, ale predovšetkým v pečeni, slezine a v kostnej dreni. Koncentrácia iónov železa v podžalúdkovej žľaze a mozgu je 2 – 10-krát nižšia ako v pečeni alebo slezine. Množstvo železa viazaného vo feritíne nie je konštantné, pretože sa môže železo viazať aj uvoľňovať podľa fyziologickej potreby.

Tabuľka 1. Prehľad dôležitých zlúčenín obsahujúcich železo v ľudskom organizme

Zlúčenina

Množstvo zlúčeniny v organizme [g]

Množstvo železa v zlúčenine [g]

hemoglobín

900

3,0

myoglobín

40

0,13

feritín

2 – 4

0,4 – 0,8

transferín

10

0,004

kataláza

5

0,004

cytochróm c

0,8

0,004