Zlúčeniny fluóru majú veľký význam pri prevencii a liečbe zubného kazu, ale aj pri osteoporózii a hyperfunkcii štítnej žľazy. O spôsobe účinku fluoridov proti zubnému kazu existuje niekoľko teórií:

  1. Hydroxylapatit 3Ca3(PO4)2•Ca(OH)2, ktorý je základnou stavebnou látkou zuba, sa na povrchu pokrýva fluórapatitom 3Ca3(PO4)2•CaF2, ktorý je odolný voči kyselinám.
  2. Rozpustné fluoridy vytvárajú na povrchu zuba nerozpustný CaF2, ktorý zabraňuje prenikaniu mikróbov z ústnej dutiny do zuba.
  3. Fluoridy inhibujú v ústnej dutine kvasenie sacharidov, čím sa obmedzuje aj tvorba organických kyselín schopných atakovať povrch zuba.
  4. Fluoridy pôsobia na štítnu žľazu a jej prostredníctvom na slinné žľazy, ktoré vylučujú protikazovo pôsobiace sliny.

Pretože sa zistilo, že fluór sa v organizme najlepšie absorbuje z vody, takmer 60 miliónov obyvateľov Európy pije fluoridovanú vodu. Medzi nich patrili aj obyvatelia niektorých lokalít na Slovensku. Svetová zdravotnícka organizácia schválila fluoridáciu verejných zdrojov pitnej vody v roku 1969. Koncentrácia fluóru v pitnej vode sa má pohybovať okolo 1 mg⋅dm−3. V oblastiach, kde sa pri úprave pitnej vody pridáva fluór, nastáva 50 – 60 % zníženie zubného kazu dočasného aj stáleho chrupu. Fluoridovanie pitnej vody je však pomerne drahé a navyše veľa fluoridovanej pitnej vody sa míňa svojmu účinku (splachovanie WC, pranie, osobná hygiena atď.).

Na Slovensku sa výraznejšie uplatnila v prevencii kazivosti zubov metóda podávania fluoridov do organizmu detí predškolského a školského veku prostredníctvom tabliet. Jedna tableta obsahuje 0,55 mg fluoridu sodného (t. j. 0,25 mg fluoridových iónov) a treba ich užívať aspoň 250 dní v roku v dávke 0,25 – 1,0 mg denne (1 – 4 tablety). Tablety dostávali deti denne v škole. Odporúča sa podávať fluoridové tablety od veku 6 mesiacov do 14 rokov. Výhodou je individuálne dávkovanie podľa veku dieťaťa a prívodu fluoridových iónov do organizmu iným spôsobom. Nevýhodou je dlhodobosť, pretože časom aktivita dospelých v podávaní tabliet značne ochabuje. Ďalšou príčinou nepodávania fluoridových tabliet je obava pred nadbytkom fluóru v organizme, pretože jeho koncentrácia v životnom prostredí má rastúci trend.

Významnú úlohu v profylaxii zubného kazu majú aj zubné pasty obohatené o zlúčeniny fluóru (1 mg fluoridov na 1 g pasty). Ich pravidelným používaním s dostatočným časom pri každom umývaní (3 – 5 minút) je možné znížiť kazivosť zubov o 20 – 30 %. V predškolskom veku, keď dieťa často prehĺta zubnú pastu, neodporúča sa používať zubnú pastu s fluoridom, pretože fluoridy zo zubnej pasty sa v žalúdku veľmi dobre vstrebávajú.

Okrem fluoridových zubných pást sa využívajú, hoci nie vo veľkej miere na Slovensku, metódy pečatenia jamôk a fisúr organickými polymérmi. Významné sú aj pravidelné aplikácie roztokov 2 % fluoridu sodného a 8 % fluoridu cínatého a ďalších látok. Lokálna aplikácia gélov a lakov je vhodná najmä pre deti až do skončenia povinnej školskej dochádzky. Existujú aj výplňové materiály na ošetrenie zubného kazu, ktoré dlhodobo uvoľňujú do okolia malé množstvá fluoridu. Fluoridované amalgámy absorbujú fluór vo forme SnF2, NaF alebo ZnF2 a CaF2. Tieto zlúčeniny fluóru sa používajú aj pri lokálnej aplikácii na zubnú sklovinu.

Reklamy v masmédiách nás navádzajú na žuvanie žuvačky po každom jedle, aby sme mali zdravý chrup. Neuvádzajú však, že je to riešenie vhodné iba vtedy, ak nemáme možnosť zuby si vyčistiť zubnou kefkou so zubnou pastou. Desať až dvadsať minútové žuvanie žuvačky bez cukru zuby čistí mechanicky a vyvoláva slinenie. Sliny môžu neutralizovať kyslosť v ústnej dutine. Po päť minútovom žuvaní žuvačky sa zvyšuje hodnota ortuti (uvoľnená z amalgámových výplní) vo vydychovanom vzduchu z 0,1 μg⋅s−1 na 2,7 μg⋅s−1. Žuvaním žuvačky sa zvyšuje aj koncentrácia ortuti v slinách.

Pri liečbe osteoporózy je potrebné s prívodom fluoridov (NaF) zabezpečiť aj dostatok vápenatých iónov. Bez vápenatých iónov sa novoutvorená kosť zle mineralizuje. Pri dennom užívaní 30 mg NaF s 1 g vápenatých iónov po troch rokoch sa kostná hmota zvýšila o 18,5 %. Fluorid sodný sa nemá užívať nalačno (tvorba kyseliny fluorovodíkovej), ani spolu s vápenatými iónmi (vznik nerozpustného CaF2). Po rozdelenej dennej dávke vápenatých iónov aspoň 3 – 4 hodiny neprijímať NaF. Podávanie fluóru má aj vedľajšie účinky, ktoré možno rozdeliť na gastrointestinálne, kĺbové a iné.