Bárnaté ióny pôsobia dráždivo predovšetkým na hladké a kostrové svalstvo. Účinkujú aj na srdcový sval, tep sa stáva nepravidelný, znižuje sa frekvencia úderov srdca a zvyšuje sa krvný tlak. Tieto zmeny môžu byť aj príčinou smrti pri akútnych otravách.

Akútna otrava bárnatými iónmi Ba2+ sa prejavuje svojimi účinkami na tráviacu a nervovú sústavu podľa rozpustnosti a koncentrácie bárnatej zlúčeniny, ktorá otravu spôsobila. Ak postihnutý prežije prvých 24 hodín, zvyčajne býva výsledok liečenia dobrý. Účinok bárnatých iónov na tráviacu sústavu sa prejavuje slinením, bolesťami v brušnej dutine, zvracaním a hnačkami. Z nervových príznakov otravy sa vyskytujú poruchy rovnováhy, reči, zraku a sluchu, vzácnejšie sú kŕče. Pomerne často býva otrava sprevádzaná psychickými poruchami. V neskorších štádiách akútnej otravy sa môže objaviť ochrnutie tela.

Príležitosťou na akútnu otravu je nielen zámena nerozpustného síranu bárnatého BaSO4 za rozpustnejšie soli, napr. siričitan bárnatý BaSO3, ale aj jeho nežiadúca prítomnosť v potravinách (korenie, múka, cukor), kde sa pridáva na zvýšenie ich hmotnosti.

Chronická otrava báriom je vzácna. Prejavuje sa svalovou slabosťou, smädom, nádchou, poruchami močenia, hnačkami, zvýšením krvného tlaku, dušnosťou pri námahe, tachykardiou.

Pre človeka je toxická dávka 0,2 g chloridu bárnatého BaCl2, 0,2 – 0,5 g uhličitanu bárnatého BaCO3. Smrteľná dávka je pre chlorid bárnatý 0,8 – 2,0 g a pre uhličitan bárnatý 2 – 4 g.

Niektoré bárnaté zlúčeniny [BaO, Ba(OH)2] majú leptavé účinky. A ani inhalácia bárnatých zlúčenín neostáva bez toxických účinkov, spôsobuje poškodenie dýchacej sústavy. Inhalácia síranu bárnatého BaSO4 (v tráviacom systéme netoxického) spôsobuje vážne pľúcne ochorenia.