Toxikológia a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

Ing. Ivona Paveleková, CSc.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  História bezpečnosti a hygieny práce

02.  Legislatíva a organizácia bezpečnosti a hygieny práce

03.  Rizikové látky v prostredí

04.  Zdroje ohrozenia na pracovisku

          a.    Žieraviny

          b.    Horľavé, samozápalné a výbušné látky

          c.    Toxické, omamné a psychotropné látky

          d.    Tlak v zariadeniach a elektrický prúd

05.  Zdroje ohrozenia v bežnom živote

          a.    Alimentárne intoxikácie

          b.    Živočíšne toxíny

          c.    Lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky, kozmetika

          d.    Náterové hmoty a plasty

          e.    Agrochemikálie

          f.    Bojové chemické látky

06.  Špecifiká pracovného ohrozenia pre chemické laboratórium

          a.    Všeobecné zásady správania sa v chemickom laboratóriu

          b.    Laboratórny poriadok

          c.    Významné anorganické a organické škodlivé látky

          d.    Likvidácia odpadov v chemickom laboratóriu

07.  Požiarna ochrana

08.  Prvá pomoc pri nehodách na pracovisku


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.