Didaktika materskej školy

PhDr. Zuzana Petrová, PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Pohľad na školu ako inštitúciu

02.  Výučba, rola učiteľa vo výučbe

03.  Plánovanie a cieľová orientácia výučby

04.  Učivo

05.  Príprava výučby

06.  Organizačné zabezpečenie výučby

07.  Zisťovanie a hodnotenie učebných výsledkov žiakov


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.