Moderné technológie vo vyučovaní fyziky 2

PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Metodika práce s interaktívnou tabuľou SMART Board

02.  Prostredie SMART Notebooku – panel nástrojov

03.  Ukážka tvorby učebných pomôcok pomocou interaktívnych a multimediálnych aplikácií

04.  Ukážka prezentácie vytvorenej v SMART notebooku

05.  Projektové vyučovanie témy „Elektrochemický článok“ s využitím stratégie INTe-L

06.  Tvorba videozáznamu a odkazu na videozáznam

07.  Video prehrávač a editácia videozáznamu

08.  Iné nástroje SMART


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.