Moderné technológie vo vyučovaní fyziky 1

PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Konštruktivizmus

02.  Kooperatívne vyučovanie

03.  Tímové vyučovanie

04.  Autentické vyučovanie

05.  Problémové vyučovanie

06.  Integrované tematické vyučovanie – ITV

07.  Mastery learning

08.  Globálna výchova

09.  Možnosti využitia IKT vo výchovno-vzdelávacom procese

10.  Projektové vyučovanie s využitím integrovaného e-learningu

11.  Interaktívna tabuľa – moderná technológia a jej využitie


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.