Dejiny fyziky

PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Významné míľniky vývoja fyziky ako vedy od najstarších čias po Newtona

02.  Významné míľniky vývoja mechaniky od Newtona po Hamiltona

03.  Významné míľniky vývoja astronómie

04.  Významné míľniky vývoja optiky

05.  Významné míľniky vývoja akustiky

06.  Významné míľniky vývoja elektriny a magnetizmu

07.  Významné míľniky vývoja termodynamiky

08.  Významné míľniky vývoja súčasnej fyziky

09.  Významné míľniky vývoja fyziky na Slovensku

10.  Niektorí významní vedci v dejinách fyziky spätí so Slovenskom


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.