Vitajte na stránkach Akademického senátu Trnavskej univerzity Dnešný dátum: 24. 6. 2024

Zoznam členov akademického senátu


Zoznam členov Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
(funkčné obdobie od 12. 10. 2021 do 11. 10. 2025)

Predseda senátu: doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Podpredsedníčka senátu za zamestnaneckú časť: PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH

Podpredseda senátu za študentskú časť: Martin Pogádl

Predsedníctvo akademického senátu tvoria okrem predsedu, podpredsedníčky a podpredsedu:

doc. Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD. – Teologická fakulta

Mgr. Katarína Karabová, PhD. – Filozofická fakulta

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD. – Pedagogická fakulta

PhDr. Henrieta Žažová, PhD. – pracoviská Trnavskej univerzity

Zoznam členov akademického senátu

Pedagogická fakulta TU

zamestnanecká časť

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.

Mgr. Tomáš Godiš, PhD.

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

doc. PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

študentská časť

Marek Vydra

Mgr. Alexandra Lengyelová

Adriana Filipová

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU

zamestnanecká časť

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A

PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH

doc. Ing. Margaréta Kačmaríková, PhD., MPH

doc. PhDr. Jana Martinková, PhD., MPH

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. MPH

študentská časť

Bianka Cisáriková

Petra Miťková

Mgr. Adriana Lutišanová

Právnická fakulta TU

zamestnanecká časť

JUDr. Milan Hlušák, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

Mgr. Veronika Zoričáková

študentská časť

Bc. Daniela Hrušovská

Bc. Nicole Makóová

Bc. Martin Pogádl

Teologická fakulta TU

zamestnanecká časť

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

doc. ThDr. PaedDr. Šimon Marinčák, PhD.

doc. Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

prof. Dr.theol. Gloria Braunsteiner, PhD.

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD.

študentská časť

Matúš Chamko

Ján Kniez

Benedikt Kočamba

Filozofická fakulta TU

zamestnanecká časť

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

Mgr. Michal Kohút, PhD.

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.

PhDr. Peter Žitný, PhD.

študentská časť

Naďa Babjaková

Katarína Kleinová

Alexandra Pekná

Nefakultná súčasť

zamestnanecká časť

PhDr. Henrieta Žažová, PhD.

 


Stručný opis Veľkosť Dátum
34,87 kB (34,05 KiB) 2. 11. 2021
136,51 kB (133,31 KiB) 2. 12. 2016
22,32 kB (21,80 KiB) 28. 11. 2012
172,81 kB (168,76 KiB) 28. 9. 2010